Fundacja NTM wspiera kobiety, które nie posiadają możliwości finansowania zabiegów, nie kwalifikują się do zabiegów operacyjnych finansowanych przez NFZ lub z jakiegoś powodu nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Działania nasze zgodne są z §6 Statutu Fundacji. W celu aplikowania o udzielenie wsparcia należy wypełnić właściwy wniosek (dla osób fizycznych lub prawnych).
Wnioskodawców reprezentujących Domy Opieki oraz Placówki opiekuńczo-lecznicze, prosimy o wypełnienie „Wniosku dla Domów Pomocy”.

Fundacja zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy.

Wnioski do Fundacji można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@fundacjantm.pl

Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy lub pocztowy podany we wniosku.

Wnioski do pobrania: